Parkeerbruggen              Parkbühnen               Parkinglifts Parkeersystemen            Parksystemen             Parkingsystems      
Intern bv . Overveld 19 , 3848 BT  Harderwijk. The Netherlands . 00-31-(0)341-430114  info@internbv.nl
Parkeerbruggen
int-208SE
Parkeerschaarbrug
4 koloms Parkeerbrug Double-Parker
2 koloms parkeerbrug
kantel-platformbrug
int-TPP-1132 int-TPP-2-Costum int-eco-1123 int-XLT 2+2  3.500,=  3.500,=  3.750,=  2.550.=
2 koloms parkeerbrug
4 koloms dubbelparker 2+2
3200 kg , 2100 mm vrijehoogte
2300 kg , 2100 mm vrijehoogte
int-208-high
CE
int-P2700 int-208SE XLT Home Parkeerbruggen Nieuws contact email
Autolift 3~4,5 mtr
int-6435-high  2.350,=  1.950,=
4 koloms parkeerbrug  XLT extra groot
 7.250,= int-208-platform
4 koloms parkeerbrug,
met platform,motor weggewerkt
1 KOLOMS PARKEERBRUG
TPI int-208-triple
4 koloms  Parkeerbrug 2,80 mtr hefhoogte
 3.950,=  2.150,= int-208SE-small gekoppeld
4 koloms Parkeerbrug smaller model
Nieuw
Nieuw
int-607  2.750,=
2
Alle prijzen zijn excl BTW
 2.750,=  4.950,=
k
4 koloms dubbelparker 2+2 BIG 
int-XLT 2+2 BIG
2 x 1750 kg
2 x 2250 kg
Nieuw
int-Tpp-3-costum
kollommen op breedte gemaakt 2 x 2500 kg
kollommen op breedte gemaakt 3 x 2500 kg
Afzonderlijk te bedienen
Afzonderlijk te bedienen
nieuws
Diverse
3 hoog parkeren
 6.750.=
Nieuw
 10.500=  7.000,= Parkeerbruggen